Gemeente Dantumadiel

Nieuws

 • Uitnodiging afscheidsbijeenkomst Sicko Heldoorn

  Sicko Heldoorn neemt afscheid van de gemeente Dantumadiel. Bijna vier jaar was
  hij met grote inzet, enthousiasme en betrokkenheid onze waarnemend burgemeester.

  Lees verder
 • 30 november 2017: openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften DDFK

  Op donderdag 30 november 2017 vergadert de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer.
  De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte, ingang Suupmarkt). De vergadering is openbaar.

  Lees verder
 • Uitnodiging installatie nieuwe burgemeester

  De heer Klaas Agricola wordt op vrijdag 1 december 2017 door de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok tijdens een openbare raadsvergadering om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Dantumadiel.
   

  Lees verder
 • Aankondiging: Onderzoek naar effectiviteit alcohol- en drugsbeleid

  Stichting Partoer op Maat uit Leeuwarden voert namens de Rekenkamercommissie van de gemeenten Dantumadiel en Kollumerland c.a. de komende periode een onderzoek uit naar de effectiviteit van het alcohol- en drugsbeleid. Jongeren van 12 tot 18 jaar die woonachtig zijn in beide gemeenten  worden op deelnemende scholen bevraagd. Deze scholen zijn door middel van een brief reeds geïnformeerd.  Naar verwachting wordt het onderzoek in januari 2018 opgeleverd aan de raden. 

  Lees verder

website noordoosthelpt.nl

Producten en dienstencatalogus