Gemeente Dantumadiel

Nieuws

 • DDFK gemeenten adviseren inwoners over zonne-energie

  De zomer is net van start gegaan en dat betekent dat er volop geprofiteerd kan worden van zonne-energie. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. helpen en adviseren hun inwoners bij het beoordelen of zonnepanelen interessant en rendabel zijn met behulp van een tool op het duurzaam bouwloket.

  Lees verder
 • Inloopavond aanpak bruggen StrobosserTrekfeart

  De Dinzerbrug en de brug Eastwâld, twee bruggen over de Strobosser Trekfeart, zijn meer dan een eeuw oud. De bruggen zijn in beheer en eigendom van de provincie Fryslân. Omdat de brugdekken en de funderingen niet meer sterk genoeg zijn voor het huidige verkeer, heeft de provincie Fryslân een ontwerp gemaakt voor de renovatie van deze bruggen.

  Lees verder
 • Raadsvergadering 28 juni

  Op dinsdag 28 juni vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere de Financieel kadernota (meerjaren) begroting 2017, beleidsvisie Wonen DDFK en het bestemmingsplan herziening Bûtengebiet.

  Lees verder
 • Gemeentehuis gewoon bereikbaar op vrijdag 24 juni

  Eerder meldden we dat het gemeentehuis a.s. vrijdag 24 juni beperkt bereikbaar zou zijn in verband me de afwezigheid van bepaalde afdelingen. Dit is onjuist.

  Lees verder

Button met link naar de afpraakmodule van de gemeente.