Leerlingenvervoer, vergoeding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een vergoeding aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen vergoeding aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Onder de knop 'Documenten' wordt het aanvraagformulier getoond dat u kunt invullen en ondertekenen. Daarnaast moet ook de school een vervoersverklaring invullen. De vervoersverklaring zit onder de knop 'Documenten'.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten