Contact

Gemeentehuis Dantumadiel

Bezoekadres: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Algemeen postadres: DDFK-gemeenten, Postbus 13, 9290 AA  Kollum
Postadres bestuur gemeente Dantumadiel:  Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Algemeen telefoonnummer: (0519) 29 88 88
Algemeen emailadres: info@ddfk.nl
WhatsApp: 06 12 08 30 46 (alleen tijdens kantooruren)
Bedrijven kunnen facturen voor de gemeente Dantumadiel digitaal (in PDF) versturen naar factuur@dantumadiel.eu. Voor facturen voor de gezamenlijke DDFK-gemeenten kan dit naar factuur@ddfk.nl.


Gemeentewurk

Bezoekadres: De Moarrewei 24, 9104 LA  Damwâld
Postadres: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Tel: (0519) 29 88 88
Fax: (0511) 426246

  

Milieustraat

Koailoane 11, 9104 AA Damwâld
Tel: (0519) 29 88 88


Milieu-incidenten kunt u melden bij:

Milieu-alarmnummer Fryslan: Tel: (058) 2122422


Melding defecte straatverlichting

(0519) 29 88 88 (bij gevaarlijke situaties waarbij direct ingrijpen gewenst is, bel politie)


Nationaal storingsnummer gas en stroom

Tel: (0800) 9009


Politie Fryslân District Noordoost

Bezoekadres: Parklaan 2 te Dokkum
Postadres: Postbus 54, 9100 AB Dokkum
Alarmnummer: 112
Minder dringende zaken: (0900) 8844 (gratis)


Brandweer NOF

Bezoekadres: Stationsweg 47, 9101 HX Dokkum

Postadres: Postbus 33, 9100 AA Dokkum

Tel: (0519) 228020

Fax: (0519) 228040


Thús Wonen

Bezoekadres: Holwerderweg 17, Dokkum

Postadres: Postbus 41, 9100 AA  Dokkum

Tel: (0800) 5 511 511

Fax: (0519) 29 4932

Email: info@thuswonen.nl

Website: www.thuswonen.nl


Stichting Welzijn Het Bolwerk

Website: www.het-bolwerk.eu


Zorgcombinatie Interzorg

Foswerterstrjitte 71

9172 PS Ferwert

Tel: (088) 5180200

www.interzorg-ferwert.nl


Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân

Birdaarderstraatweg 80a

9101 PK Dokkum

Tel: (0519) 293550

Fax: (0519) 221461

Zwerfdieren

 • Dierenpension en -asiel Adventure
  Alde Dyk 29, 9288 XB Kootstertille
  Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 0512-330001 of 06 - 50 99 55 15
  ’s avonds en op zon- en feestdagen (uitsluitend spoedgevallen): 06-50128269
  Website: www.dierenasieladventure.nl
 • Voor de opvang van zwervend vee kunt u bellen met de schutstalhouder, H. Sliep, tel. 06-21 52 84 80 of 0519 – 29 33 32.
 • Voor de opvang van hulpbehoevende vogels kunt u bellen met Stichting De Fûgelpits te Moddergat, tel. 0519-321591 of 06-10695339. Dit is tevens een opvangcentrum voor hulpbehoevende reeën. www.fugelpits.nl
 • Een andere mogelijkheid voor de opvang van vogels is het vogelasiel De Fûgelhelling te Ureterp, tel. 0512 – 514 328. Het vogelasiel vangt ook andere inheemse in het wild levende dieren op. www.defugelhelling.nl

Gevonden dode en gewonde dieren in openbaar gebied

Voor gevonden dode dieren (zowel wilde als huisdieren) in openbaar gebied of op of langs de openbare gemeentewegen kan contact opgenomen worden met Gemeentewurk van Dongeradeel, telefoonnummer: 14 0519. Buiten kantooruren wordt dit nummer doorgeschakeld naar de buitendienst.

Voor gevonden gewonden honden en katten kan gebeld worden met Adventure: 0512 30001.

Regiotaxi

Tel: (0900) 2025348


Vluchtelingenwerk

Bezoekadres: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld

Postadres: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld

Algemeen telefoonnummer: (0519) 29 88 88

Spreekuur: maandag van 9:30 uur t/m 12:00 uur en op afspraak.


SISA kinderopvang

Directeur-Bestuurder: Corrie Dam 

Oedsmawei 24D
9001 ZJ Grou
Alg. tel. nr.: 088 - 0350400

www.sisakinderopvang.nl