Contact

Gemeentehuis Dantumadiel

Bezoekadres: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Algemeen postadres: DDFK-gemeenten, Postbus 13, 9290 AA  Kollum
Postadres bestuur gemeente Dantumadiel:  Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Algemeen telefoonnummer: (0519) 29 88 88
Algemeen emailadres: info@ddfk.nl
WhatsApp: 06 12 08 30 46 (alleen tijdens kantooruren)

Gemeentewurk

Bezoekadres: De Moarrewei 24, 9104 LA  Damwâld
Postadres: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Tel: (0519) 29 88 88
Fax: (0511) 426246

Milieustraat

Koailoane 11, 9104 AA Damwâld
Tel: (0519) 29 88 88

Factureren

Een factuur (ook als deze digitaal wordt ingezonden) moet aan een aantal fiscale eisen voldoen. Zo moeten in de adressering altijd de tenaamstelling en het vestigingsadres staan, zoals die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

In principe moeten alle facturen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering t.w. personele aangelegenheden, bedrijfskleding, ICT, telefonie, internet, opleidingen, huur/onderhoud printers, abonnementen, kantoorartikelen, openbaar vervoer, brandstof en onderhoud wagenpark etc. naar
de GR DDFK-gemeenten worden gestuurd.

GR DDFK-gemeenten
Koningstraat 13 Dokkum
p/a Postbus 13
9290 AA  Kollum
Mailadres digitale facturen: factuur@ddfk.nl

Alle facturen die betrekking hebben op kosten die voor rekening van de gemeenten komen, zoals onderhoud wegen, inzameling huishoudelijk afval, onderwijshuisvesting etc. dienen aan de desbetreffende gemeente te worden gestuurd en/of gemaild.

Gemeente Dantumadiel
Hynsteblom 4 Damwâld
p/a Postbus 13
9290 AA  Kollum
Mailadres digitale facturen: factuur@dantumadiel.eu