Wethouders

Gerben Wiersma

Wiersma
Contactgegevens: Gerben Wiersma
FunctieWethouder
AdresBonifatiusstrjitte 25
9113 PT  Wâlterswâld
Taken


Mienskip
Sport


Soarch en Wolwezen
Armoedebeleid
Jeugdwet
Jongerenwerk
Onderwijs (zorg, achterstanden, talentontwikkeling, leven lang Leren)


Wenjen en Omjouwing
Bouwvergunningen/ bouwplannen/ lege
Wonen/ bouwen
Gebouwen/ monumenten
Milieu
Duurzaamheid/ fossielvrije energie
Klimaatadaptatie
Circulaire Economie en Biodiversiteit
Fairtrade
Afval
NME (Klyster)
Fumo 
 

Politieke partijChristenUnie

Rommy Kempenaar

Kempenaar
Contactgegevens: Rommy Kempenaar
FunctieWethouder
AdresTolwei 17
9271 HK  De Westereen
Taken


Ynwenner en Bestjoer
Financiën, belastingen

Mienskip
Cultuur

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
Werkgelegenheid / participatiewet (NEF)
Sociale zaken / inkomensondersteuning
Economie / inkoop
Recreatie en toerisme
 

Politieke partijSociaal Links

Kees Wielstra

Wielstra
Contactgegevens: Kees Wielstra
FunctieWethouder
AdresTsjerkestrjitte 38
9105 LA  Rinsumageast
Taken


Soarch en Wolwezen
WMO en WLZ
- Ouderenwerk
- Mantelzorg


Iepenbiere romte
Infra / nieuwe aanleg en reconstructies (water)wegen, fiets- en wandelpaden en plantsoenen (speeltuinen)
Landschap en Landbouw
Beheer en onderhoud water, wegen, groen en riolering
Verkeer, vervoer en mobiliteit (mobiliteitscentrale)
Straatverlichting
Omgevingswet 
 

Politieke partijGemeentebelangen Dantumadiel