Verkrijgbaarstelling tekst van een aan een referendum onderworpen wet

RSS feed

De burgemeester van Dantumadiel brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan het referendum onderworpen wet vanaf woensdag 21 februari 2018 kosteloos op het gemeentehuis (bij de receptie) verkrijgbaar is.