Uitnodiging afscheidsbijeenkomst Sicko Heldoorn

RSS feed

Sicko Heldoorn neemt afscheid van de gemeente Dantumadiel. Bijna vier jaar was
hij met grote inzet, enthousiasme en betrokkenheid onze waarnemend burgemeester.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst op vrijdag 24 november 2017 van
15.00 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Dantumadiel, Hynsteblom 4 te Damwâld.
Er zijn enkele sprekers. Er is muziek en een hapje en drankje. U kunt hier
persoonlijk afscheid nemen van onze burgemeester. U bent van harte welkom!

Uw aanwezigheid is het allerbelangrijkste. Wilt u toch iets geven? Dan stelt Sicko
Heldoorn een gift aan De Klyster op prijs op rekeningnummer: NL40RABO 030
78 76 365 t.n.v. Stifting Freonen fan De Klyster, onder vermelding ‘Afscheid Sicko
Heldoorn’.

Roelof Bos, loco-burgemeester
Ronald Dijksterhuis, gemeentesecretaris