Rijvaardigheidsdag voor senioren: voor als u nog vele jaren veilig wilt autorijden

RSS feed

Bent u al wat ouder en heeft u al jaren uw rijbewijs? In die jaren is het verkeer veranderd, en uzelf ook. U bent als verkeersdeelnemer een paar jaartjes ouder geworden, waardoor de kans groot is dat uw waarnemingsvermogen, uw reactiesnelheid en uw concentratievermogen niet meer zijn wat ze vroeger waren. Bovendien is het verkeer van alledag er heel anders uit komen te zien. Het is veel drukker geworden en er zijn allerlei nieuwe verkeerssituaties ontstaan. Verkeersregels zijn daar telkens op aangepast. Er zijn tal van nieuwe belijningen op het wegdek en verkeersborden langs de weg gekomen. Tijd om uw kennis en vaardigheden bij te spijkeren tijdens de rijvaardigheidsdag!
 

De rijvaardigheidsdag wordt gehouden op dinsdag 14 november a.s. in
MFC De Beijer
Tjaerdawei 42B
9105 KG  Rinsumageest
 

Deze dag wordt georganiseerd door de gemeenten Dantumadiel en Ferwerderadiel in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en Veilig Verkeer Nederland district Friesland. De gemeente neemt een deel van de kosten voor hun rekening.

Nieuwe verkeersregels en verkeerssituaties worden besproken, rijgewoontes worden ‘doorgelicht’ en een ogen- en reactietest worden afgenomen. Het doel van deze dag is om het aantal ongevallen bij oudere automobilisten te beperken. Voor alle duidelijkheid: u legt geen examen af en niemand kan uw rijbewijs afnemen!

De cursus duurt 3 uren en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een uur verkeerstheorie;
  • verschillende workshops met onder andere een ogen- en reactietest.
  • een rijvaardigheidsrit met uw eigen auto (onder begeleiding van een erkend rij-instructeur en met een nabespreking).

De kosten van deelname bedragen € 12,50 per persoon. Plaatsing voor de cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

U kunt zich tot dinsdag 31 oktober a.s. voor deze rijvaardigheidsdag aanmelden door middel van het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen of door het onderstaande telefoonnummer te bellen. Als u zich aanmeldt, ontvangt u ruim een week voor aanvang van de cursus nadere informatie over de rijvaardigheidsdag.

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Ellie Feddema via telefoonnummer 0511 – 426268 (dinsdags en donderdags) of mobiel 0613766566.