Militaire oefening 11 t/m 15 december 2017

RSS feed
Dit item is verlopen op 16-12-2017.

Van 11 t/m 15 december 2017 vindt er een militaire oefening plaat, welke zich zal afspelen in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. U kunt daarom in gemeente Dantumadiel militairen en militaire voertuigen tegenkomen.

Het gaat hier om cursisten die worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen door vliegtuigen. Naast vliegbewegingen vinden er ook konvooiverplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en patrouilles te voet plaats over openbare wegen. Ook worden er helikopters ingezet. Deze kunnen laag vliegen. Na 22.00 uur wordt er niet meer gevlogen.

Er wordt in principe alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien dit niet het geval is, wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein.

Schaderegeling
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie,
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

Klachten kunnen worden ingediend via internet: Luchtmacht.nl/geluidshinder of het gratis telefoonnummer 0800-0226033. Ook voor vragen kunt u hier terecht.