Gemeentegids Dantumadiel 2018 op papier en digitaal

RSS feed

De nieuwe gemeentegids is in week 2 huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Dantumadiel. Heeft u geen gids ontvangen of woont u niet in de gemeente, maar wilt u wel één ontvangen? Ze zijn af te halen bij de receptie op het gemeentehuis, Hynsteblom 4 te Damwâld, of aan te vragen via info@ddfk.nl.

Gemeentegids digitaal

U kunt de contactgegevens uit de gemeentegids ook opzoeken via de ‘gemeentegids’ app of via dantumadiel.smartmap.nl. De digitale gemeentegids (het e-book) is te raadplegen via dantumadiel.smartmap.nl, onder menu ‘Extra’s’.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen of aanvullingen kunt u rechtstreeks doorgeven aan de uitgever, Akse Media. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar redactie@aksemedia.nl. Wijzigingen voor de gemeentegids worden direct verwerkt in de digitale contactgegevens. Deze zijn dus altijd up-to-date.
 

Algemene vragen

Voor algemene vragen over de gemeentegids kunt u bellen met team Kommunikaasje van de DDFK-gemeenten, telefoonnummer (0519) 29 88 88.