Antonie Arie Egas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

RSS feed
Dit item is verlopen op 26-05-2018.

Op donderdag 26 april tijdens de Lintjesregen heeft de heer Antonie Arie Egas (60) uit Damwâld een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij heeft uit handen van burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.

Ds. A. Egas is sinds oktober 2017 verbonden als predikant aan de Christelijk Gereformeerde kerk te Damwâld.

Van 1984 tot 1995 was de heer Egas vrijwilliger en bestuurslid van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Werkendam. Van 1991 tot 1995 was decorandus actief als diaken binnen deze gemeente en organist van 1984-1991. Van 1991 tot 1994 was de heer Egas ook voorzitter van de bouwcommissie voor de nieuwbouw van de pastorie.  Hij vervulde ook de functie van redacteur van de kerkbode en voorzitter van de jeugdvereniging. 
Van 1990 tot 1999 was de heer Egas raadslid van de gemeente Werkendam.
Van 1999 tot 2005 was decorandus voorzitter van de Eliezerschool te Zwolle.

Van 2001 tot 2005 was ds. Egas vrijwilliger en bestuurslid van de Pieter Zandt scholengemeenschap. Decorandus was lid van de commissie van onderwijs van 2001 tot 2004. Hij was nauw betrokken bij de wijziging van de managementstructuur.

Sinds 2001 is de heer Egas lid van de Raad van Advies van ICT-organisatie Kliksafe.
Van 2003 tot heden is de heer Egas actief voor de stichting Bonisa Zending. Van 2014 tot 2016 vervulde hij de functie van secretaris en penningmeester binnen deze stichting. Daarnaast verzorgde hij lezingen en legde visitatiebezoeken af bij zendingsprojecten in Afrika. 

Van 2011 tot 2014 was decorandus lid van de Rehobothschool te Alphen aan den Rijn.
Van 2014 tot heden is de heer Egas lid van de Commissie van Toezicht van de Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VVORG).