Leerlingenvervoer, vergoeding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar een school op meer dan 4 kilometer van uw woning. Dit geldt alleen als het een school voor voortgezet speciaal onderwijs is.
  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning. Dit geldt alleen als het een school voor speciaal basisonderwijs is.
  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar de dichtstbijzijnde basisschool. Deze school ligt op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Uw kind reist samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school.
  • Uw kind reist met aangepast vervoer naar school.

Eigen bijdrage

Soms vraagt de gemeente dat u een deel van de kosten zelf betaalt. De kosten boven een bepaald bedrag vergoedt de gemeente dan aan u.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Onder de knop 'Formulieren' wordt het aanvraagformulier na het volgen van de stappen automatisch digitaal verstuurd naar de gemeente. Onder de knop 'Documenten' wordt het aanvraagformulier getoond dat u kunt invullen en ondertekenen. Daarnaast moet ook de school een vervoersverklaring invullen. De vervoersverklaring zit onder de knop 'Documenten'.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Het digitaal aanvragen van de vergoeding voor leerlingenvervoer kan via het volgende digitale aanvraagformulier.

De school moet een Vervoersverklaring invullen. Deze vindt u onder de knop 'Documenten'.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten