Bestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit drie onderdelen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Elk hebben ze hun eigen taken en bevoegdheden. Via het menu aan de linkerkant vindt u meer informatie over het gemeentebestuur. Ook vindt u aan de linkerkant de wekelijkse bekendmakingen, de gemeentelijke verordeningen, begroting van de gemeente en meer informatie over de ambtelijke organisatie.